Sök finansiering och bidrag till din verksamhet (bläddra med pilarna till höger)

Tillväxtverket

Tillväxtverket verkar för att främja hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag över hela Sveriges geografiska område. Uppdraget innefattar att stärka såväl företag som olika regioner. Genom att tillhandahålla kunskap, möjligheter till nätverkande och finansiellt stöd skapar de omedelbara fördelar för företag, samtidigt som de skapar förutsättningar för både företag och regioner att möta de utmaningar som framtiden bär med sig.
https://tillvaxtverket.se/

Västra Götalandsregionen

Inom ramen för Västra Götalandsregionen bedrivs arbete med att främja utvecklingen av regionen samt tillhandahålla olika former av stöd till företag. Under årets lopp genomförs flera utlysningar som erbjuder olika former av stöd till näringslivet, inklusive innovationscheckar med mera.
https://www.vgregion.se/foretagsfinansiering

Jordbruksverket

Ifall du etablerar eller driver en verksamhet på landsbygden, har du möjlighet att ansöka om företagsstöd från Jordbruksverket. Dessa stöd erbjuds inom områden såsom lantbruk, satsningar på landsbygdsutveckling, innovation, fiske och vattenbruk samt förnybar energi.
https://jordbruksverket.se/stod

Naturvårdsverket (Klimatklivet)

Om du har en konceptuell tanke kring en fysisk investering med avsikt att minska den påverkan som samhället har på klimatet, erbjuder Klimatklivet möjligheten att ansöka om finansiering. Genom att använda intelligenta och innovativa strategier kan vi effektivisera och minska utsläppen av växthusgaser, och därmed sträva mot ett samhälle med förbättrad klimatprestanda.
https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Leader Sjuhärad

Målet med Leader Sjuhärad är att främja framväxten av lockande och konkurrenskraftiga områden som aktivt främjar ökad sysselsättning och etablering av nya företag. Denna utveckling förverkligas genom implementeringen av leadermetoden. Leadermetoden vilar på fem kärnprinciper: Samarbete mellan tre parter, perspektiv från lokal nivå, etablerande av nätverk, innovativt tänkande och överförbarhet av lärdomar och kunskap.
https://leader-sjuharad.se/

Vinnova

Vinnova fungerar som Sveriges myndighet för innovation. Deras målsättning är att främja hållbar tillväxt genom att stärka förutsättningarna för innovation och genom att förse ekonomiskt stöd till forskning som är drivet av aktuella behov.
https://www.vinnova.se/

Almi

Almi strävar efter att främja utvecklingen av livskraftiga idéer och företag genom att erbjuda stöd. Genom att tillhandahålla rådgivning, lån, riskkapital och inkubation, engagerar sig Almi i alla skeden av företagsresan. Deras verksamhet omfattar både nystartade och etablerade företag som strävar efter tillväxt och expansion.
https://www.almi.se/

Connect Region Väst

Connect Väst skapar en plattform för att föra samman entreprenörer och tillväxtinriktade företag med resurser för att utveckla verksamheten, såsom kompetens och kapital. Genom deras strukturer underlättas möten mellan entreprenörer och företagsvärlden för att främja affärsutveckling, nätverkande, investeringsmöjligheter och kompetensförstärkning.
https://connectsverige.se/

Borås INK

Borås Inkubator erbjuder ett anpassat affärsutvecklingsstöd till innovatörer, entreprenörer och nya tillväxtföretag, för snabbare kommersiell marknadsetablering.
https://boras-ink.se/

Medlemsföretag

HÄR hittar du listan med medlemsföretag, i bokstavsordning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!  • Mål
  • Mål
  • Mål
  • Mål
  • Mål